Droganvändande

Ingress

Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Det har kommit till vår kännedom att äldre elever (syskon?) langar droger till mellanstadieelever på Sollerö skola. Det rör sig främst om e-cigaretter, sk "vejp".

1 augusti 2022 kom en ny lag som innebär 18-årsgräns för att köpa och sälja "nikotinfria" tobaksprodukter. Följande gör vi på skolan:

¤ Vi informerar elever om fysiska och psykiska risker med droganvändande.

¤ Vi är extra uppmärksamma på raster.

¤ Vi informerar vårdnadshavare när vi får kännedom om en specifik elevs droganvändande.

Detta behöver ni vårdnadshavare göra:

¤ Prata med era barn om risker med att använda droger.

¤ Håll koll på tecken på användande och meddela gärna skolan. Vi kan erbjuda hjälp och stöd via elevhälsan.

¤ Sätt tydliga gränser.

¤ Samverka med andra föräldrar.

¤ Vårdnadshavare är ytterst ansvariga men vi på skolan ser gärna att vi hjälps åt för att få stopp på detta. Rektor kommer även att informera rektor på Morkarlbyhöjden.

 

Senast uppdaterad: 19 oktober 2022