Påminnelse - Skolinspektionens vårdnadshavarenkät

Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Det är av stor vikt att så många som möjligt besvarar Skolenkäten. Skolinspektionen har därför förlängt svarstiden till och med tisdagen den 7 mars.

Enkäten har tidigare skickats ut via mail.

Tack för att ni svarar!

Senast uppdaterad: 22 februari 2023