Tyck till om ditt barns skola- svara på Skolinspektionens vårdnadshavarenkät.

Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Nu är det dags för Skolinspektionens skolenkät. Enkätresultatet är ett av flera underlag i Skolinspektionens granskning av skolor. Resultatet används även i Skolverkets informationstjänst Utbildningsguiden.skolverket.se

Enkäten har skickats ut via mail.

I år ersätter Skolinspektionens enkät För- och grundskoleförvaltningens vårdnadshavarenkät.

Tack för ditt svar!

Senast uppdaterad: 24 januari 2023