Kontakta skolsköterskan vid Covid-19

När en elev påvisat Covid-19 ska VH kontakta skolsköterskan.

Kontaktuppgifter

Samordnande skolsköterska

Agneta Englund

agneta.englund@mora.se

0250- 26 390

Senast uppdaterad: 18 januari 2022