Skolstart

Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)


Terminen startar på tisdagen den 22 augusti kl: 08.10. Den första skoldagen slutar kl: 13.20.

Under den första skoldagen kommer vi att dela ut olika papper med information till er och era barn. Det är tre papper som ska fyllas i av er i hemmet och sedan lämnas tillbaka till oss på skolan. Det är en anhörighetslapp, ett papper om ”barn– och elevfotografering” och ett mobilkontrakt. Vi vill att dessa lämnas in senast på fredagen den 25 augusti.

Ni kommer även få en lapp om höstens utvecklingssamtal och klasschema första dagen. Utvecklingssamtalen kommer att hållas under v.36-38.

Terminens start- och sluttider är följande:

Måndagar 08.10-14.20
Tisdagar 08.10-13.20

Onsdagar 08.10-14.20 (5A)

08.10-14.15 (5B)

Torsdagar 08.10-14.15
Fredagar 08.10-13.20

Förvarningar:

OBS! Öppet hus Torsdag 17/8 på Noretskolan i aulan kl: 18.00-19.30. Support till vårdnadshavare som behöver stöd i det nya systemet Meitner. Om ni har frågor gällande Meitner kontakta larplattform.meitner@mora.se. Mycket information, bedömningar och frånvarorapportering kommer att göras via den nya plattformen Meitner. Viktigt att vårdnadshavare lär sig systemet.

Eleverna har idrott på tisdagar och fredagar.

Den 30 augusti mellan kl: 18.00-19.00 är det föräldramöte. Vi ser fram emot att träffa er alla.

Med Vänliga Hälsningar

Louise Westerlund & Marina Nordqvist

Kontaktuppgifter:

Louise.westerlund@mora.se (5A)

Marina.eriksson@mora.se (5B)

Telefon: 0250-26477

Mobilnummer: 070-3877298

Senast uppdaterad: 15 augusti 2023