veckobrev, v 35

Den här veckan har vi arbetat med bokstaven b i bokstavslandets böcker och ibokstavståget i skolplus. I matten har vi arbetat med talkompisarna 2, arbetat med att sortera, likamedtecknet,lika på båda sidor. I engelskan har vi tittat på Pic a colour och lärt oss ord så att vi kan berätta om familjen. Kulturskolan Miranda har varit här och dansat med oss och haft bild då vi tillverkade blommor. Vi har varit på biblioteket och lånat bänkböcker.

Senast uppdaterad: 9 september 2022