Mora, Orsa och Älvdalens kommuner byter lärplattform

Från hösten 2023 hälsar vi er alla välkomna till vår nya lärplattform, Meitner.

Bild

Meitner lärplattform

Ny lärplattform för förskola, grundskola och fritids

Från hösten 2023 hälsar vi er alla välkomna till vår nya lärplattform, Meitner. Det är en enkel och användarvänlig plattform för er som vårdnadshavare. Du kommer kunna följa dina barns kunskapsutveckling, anmäla frånvaro, kommunicera med pedagoger och följa hela skolgången på ett och samma ställe.

Dessutom används samma system från förskola till grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. I ett första skede kommer förskola, grundskola och fritids gå över till Meitner.
Du som vårdnadshavare kommer att få information om nya lärplattformen via skolans webbplats

System som stänger
Eftersom vi inför Meitner kommer vi att stänga ner Dexter och IST Lärande.
Vi kommer att fortsätta ge dig information om detta via skolans webbplats

Har du frågor?
Kontakta oss på larplattform.meitner@mora.se

Senast uppdaterad: 16 maj 2023