Veckobrev v 10 , 11

Ingress

Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Tack vare min "gamla" elev Lova Mossberg; fick åk 3 möjlighet till kontakt med elever i Ghana. Lova är där som volontär och lärare i engelska. Klassen har skrivit brev som Lova tog med sig och i går hade vi facetime samtal med eleverna i Ghana. Det var väldigt roligt och uppskattat! Någon mer gång blir det innan Lova kommer hem igen.

I no / sv har vi ett kombinerat arbete som handlar om rymden. NO läxa kommer att ligga över flera veckor. De ska se på korta filmer om rymden på urpaly.se. Skriftlig uppgift kommer att skickas hem på måndag som de ska göra efter varje filmsnutt. Varje film är ca 5 min. Den skriftliga uppgiften tar inte mer än ca 15 min. Veckans ord kommer tillbaka. -ng ljudet kommer hem på måndag och skriftligt läxförhör sker på fredag. I matte jobbar vi med statistik och sannolikhet. Vi har lärt oss statistisk undersökning, frekvenstabell och stapeldiagram. Det kommer att fortsätta även under nästa vecka, sedan blir det kombinatorik. I so har vi återupptagit ämnet historia; istiden --- järnålder.

From nästa vecka kan vi börja med nationella prov. Det kommer vara 6 delprov i matematik och 8 delprov i svenska. Proven innehåller både muntliga och skriftliga delar, mestadels enskilt men även par/gruppuppgifter. Varje delprov tar mellan 30-80 min att genomföra.

Vissa elever efterfrågar muggar för att dricka vatten. Flaskor fungerade inte, det blev nappflaskor, men jag är villig att testa muggar. Om ni skickar med en mugg ska den vara i material som inte går sönder om den tappas och den ska vara märkt. Ett tips under NP perioden är att lägga i ett extra mellanmål.

Trevlig helg! / Catarina

Senast uppdaterad: 10 mars 2023