Läxa v 37

Ingress

Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Vi fortsätter på temat muntliga presentationer. Vi har under den gångna veckan fått ta del av fantastiska presentationer av alla elever. Så duktiga de är!

Vi kommer under nästkommande vecka börja arbeta med textgenren återberättande text. Som en förberedelse inför det vill jag att eleverna förbereder en presentation där de ska berätta om ett minne utifrån en stödmall de fått med sig hem i läxmappen idag. Alla de punkterna ska finnas med i deras presentation. De får gärna skriva ner stödord och ha med sig. De ska inte ha med någon bild.

Lycka till! Och som vanligt, hör av er om något är oklart.

Senast uppdaterad: 11 september 2023