Vecka 40

Bild

Den här veckan var första passen med halvklass i idrott. Grupperna heter Rubiner och Smaragder.

På Svenskapassen har klassen jobbat med "Boken om" som tränar läsning, stavning, meningsbyggnad och annan grammatik. Vi har också fortsatt arbetet med berättande text.

I tisdags hade vi tvärgrupper igen. Då diskuterades olika dilemma-frågor och så fikade vi kanelbullar (eftersom det var kanelbullens dag). Många viktiga frågor togs upp och detta arbete fortsatte även på ena SO-lektionen. Den andra lektionen startade vi arbetet kring yrken. Alla fick rita sitt drömyrke och ska få berätta om det för klassen under kommande vecka.

Under matematiken har vi jobbat med problemlösning samt talsorter.

På NO:n var vi i skogen igen med klass 1 och tog nya bilder av träden. Vi tränade också på trädets olika delar samt att beskriva och artbestämma trädet.

I onsdags kom EHT-teamet förbi och presenterade sig. Skolsköterskan har under veckan mätt, vägt och kollat synen på eleverna. Det är snart dags för vaccination (10/11)och de som inte fyllt i på nätet har fått ett papper med hem som ska fyllas i snarast och lämnas till Elin.

Läs- och skriv-läxan ska lämnas in to 13/9!

Denna dag ska vi också på teatern "Hitta rätt" på Mora folkhögskola.

 

Senast uppdaterad: 10 oktober 2022