Elever som inte går ut på raster - mellanstadiet

Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Vi har problem med att många elever inte går ut på rast. Av flera anledningar så är det ett problem som vi nu vidtar åtgärder för.

De elever som inte kommit ut inom 5 minuter från rastens start får stanna kvar 20 minuter efter skoldagens slut och läsa.

Senast uppdaterad: 9 mars 2023