Svara på Skolenkäten till Vårdnadshavare Grundskola åk 1-9

Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Nu är det dags för Skolinspektionens skolenkät. Enkätresultatet är ett av flera underlag i Skolinspektionens granskning av skolor. Resultatet används även i Skolverkets informationstjänst Utbildningsguiden.skolverket.se

Vårdnadshavare till barn i grundskola har möjlighet att delge synpunkter om skolan via Skolenkäten. Enkäten tar cirka 5–10 minuter att genomföra och den besvaras via webben. Enkäten ska besvaras en gång per barn. Har du flera barn i grundskola på den aktuella skolan besvaras enkäten en gång för vart och ett av barnen.

Skolenkäten besvaras även av elever i grundskolan årskurs 5 och 8. Eleverna kommer att svara på enkäten under skoltid. Om du har ett barn i grundskolan årskurs 5 eller 8 och inte vill att ditt barn ska svara på enkäten bör du meddela detta till skolan. Du svarar på enkäten genom att gå in på följande länk: https://svara.origogroup.com/skolinspektionen/vh/MGihar. Alternativt gå in på https://www.skolinspektionen.se/skolenkaten och ange koden MGihar.

Tack för hjälpen!

Senast uppdaterad: 23 januari 2023