Välkomna tillbaka till vt-23

Ingress

Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Välkomna tillbaka!

Nu är det dags att hälsa alla barn och all personal välkomna tillbaka efter jullovet. Jag har som ny rektor blivit lite varm i kläderna och vill betona att alla vårdnadshavare är välkomna med frågor när som helst. All personal har redan arbetat två dagar när vi haft utvecklingsmöten, planerat undervisning och möblerat upp skolan efter en polering av golv. Nytt för vårterminen är att vi kommer att samla in alla mobiler under skoltid.Praktiskt innebär det att skoldagens första lärare samlar in mobilerna och placerar dem i en låda i ett låst skåp. Eleverna får sedan tillbaka sina mobiler när skoldagen är slut. Vi undantar alla elever som av medicinska skäl måste ha sin mobil. Vi ser detta som ett led i att få mer ordning och arbetsro under skoltid.

Med hopp om en inspirerande och rolig vårtermin!

/ Cayenne Cranning 0250-263 97, cayenne.cranning@mora.se

Senast uppdaterad: 10 januari 2023