Angående elev

Vi har en elev på skolan som har Addisons sjukdom, dvs kortisolbrist. Om denna elev får magsjuka kan det innebära livsfara. Ni måste därför hålla era barn hemma i minst 48 timmar efter sista symptom. Samma gäller även vid sjukt syskon dvs har man tex ett syskon som på förskola och denne blir magsjuk så måste eleven som går här på skolan också vara hemma.

Förutom sjukanmälan via Dexter måste man även maila eller ringa in till oss på skolan och berätta så att vi vet hur många som är drabbade av magsjuka för tillfället. Detta gör att elevens föräldrar själva kan ta ställning till om de ska skicka sitt barn till skolan eller ej.

Senast uppdaterad: 26 september 2022