Måndag 02 maj
Klockan 00.00 – 22.00

Simvecka på idrotten

Simvecka
Vecka 18 är det simning endast för de elever som missat de tidigare två tillfällena under VT-22.

Måndag:
13:10-14:00 Klass 7-9a- Tjejer

Simundervisning på högstadiet

Simundervisningen på högstadiet är i Mora simhall.

Simningen sker på elevens ordinarie idrottslektioner. Därför får eleven 40 minuter på sig att ta sig från skolan innan simundervisningen börjar och 40 minuter på sig att ta sig till skolan från simhallen innan nästa lektion börjar. Detta gör att lunch och lektioner före och efter simundervisningen kan påverkas.

Är simningen den sista lektionen för dagen så slutar eleven vid simhallen.

Vill eleven åka buss till simningen men inte har busskort så finns det bussbiljetter att få av studiepedagogerna.

Vi har tre veckor med simning varje termin:
Vårtermin vecka: 5, 11, 18

På Noretskolan använder vi simundervisningen till:

Simning som träningsform.
Livräddning.
Badvett och säkerhet i och kring vatten.

Information
Datum: Måndag 02 maj
Tid: 00.00 - 22.00