Tack för detta läsår

Hej alla vårdnadshavare i årskurs 2!

Vilken fin avslutning vi fick igår!

Här är sista veckobrevet för årskurs 2. Nu har ännu ett läsår gått och vi vill tacka alla elever för det fantastiska arbete som de gjort. Vi vill också tacka er vårdnadshavare för ett gott samarbete under läsåret.

Alla barn har i år haft en positiv läsutveckling. Vi tror nog att alla vet att det är viktigt att hålla i läsningen under det långa sommarlovet men vi påminner ändå. Läs, läs, läs! De barn som inte läser under ett sommarlov kan backa ett halvår i läsutvecklingen och det vill väl ingen vara med om?


Klass 3 Höstterminen 22

  • När vi börjar klass 3 kommer vi att vara kvar i våra klassrum som vi har haft i år. Jessica, Anna, Sandra kommer fortsätta som lärare och Karin kommer fortsätta vara fritidsresurs även i årskurs 3.
  • Höstterminen 2022 startar igen den 15/8-22. Vi samlas då på fritidsgården kl. 9.


Ha ett fantastiskt skönt sommarlov.

Soliga hälsningar från

Jessica, Anna, Sandra, Karin och Mari.

Senast uppdaterad: 10 juni 2022