Inför v. 43

Hej!

Den här veckan har vi arbetat med bokstaven Ll. I matematik har vi övat på bland annat talet 7 och den kommutativa lagen. Vi har även haft en rolig temadag om FN för att uppmärksamma FN-dagen nästa vecka.

  • Vi vill uppmärksamma att det är viktigt att eleverna är på skolan i god tid. Gärna fem minuter innan 8 så att de hinner klä av sig. Lektionen startar 08.00.
  • Vid sjukdom eller frånvaro är det viktigt att vårdnadshavare frånvaroanmäler sitt barn via Dexter eller ringer 26630. Via Dexter kan man anmäla flera dagar i rad, ringer man 26630 och talar in via talsvar måste detta göras varje dag eleven är frånvarande. Om en elev inte är på plats och inte är frånvaroanmäld måste vi lärare gå från lektionen för att ringa hem vilket tar mycket lektionstid.

  • Vi skickar inte hem någon läxa idag (fredag) inför nästa vecka. Läs gärna hemma tillsammans med era barn. Efter höstlovet skickar vi läxor på nytt.

  • Onsdag den 26/10 går båda klasserna till skogen

  • Torsdag den 27/10 är det internationella nalle-dagen. De som vill får gärna ta med sig en nalle då.
  • Fredag den 28/10 får de som vill klä ut sig. Inga masker är tillåtna.

  • Vecka 44 är det höstlov. Fritids har stängt 31/10.

Hälsningar Anna, Caroline & Johanna

Senast uppdaterad: 21 oktober 2022