Veckobrev inför vecka 42

Hej!

Den här veckan har vi arbetat med bokstaven Ll. Vi har bland annat arbetat med appen Trädet web, där eleverna skriver ord/stavelser och läser. I matematik har vi övat på med addition och subtraktion med pengar, vi har tränat på dela upp och forma talet 6. I engelskan har vi börjat räkna till 10. Vi har pratat om trafik i SO och skrivit faktatext om daggmasken i NO.

Ett förtydligande kring läsläxan:

Som ni vet så arbetar vi med appen Trädet web som läs och skrivinlärningsverktyg. Bland annat är en övning i Trädet web gehörsskrivning. Då skriver och läser eleverna korta stavelser med de ljud de har lärt sig. De här stavelserna blir till en början elevernas läsläxa. Genom att läsa de korta stavelserna så tränar de ren avkodning och eleverna kommer att bli säkra på bokstavsljuden och det gör till slut läsningen automatiserad. Det är viktigt att ni sitter bredvid era barn när de läser.

 

  • På måndag skickar vi hem en matteläxa och även en läsläxa, det är viktigt att ni lämnar in både bok/papper och plastfickor när ni lämnar in läxan på fredag den 14/10. Från och med fredag den 21/10 så kommer vi att börja skicka hem läxan på fredagar. Då har eleverna en vecka på sig att göra den och lämna in.

 

  • Onsdag den 19/10 går båda klasserna till skogen.

Hälsningar Anna, Caroline & Johanna

Senast uppdaterad: 14 oktober 2022