Covid-19

Vi har några fall av covid-19 på lågstadiet (ej i klass 1).

Vi uppmanar alla att testa sina barn vid symtom, samt att fortsätta följa rekommendationerna.

Barn vars provsvar inte visar covid-19 ska stanna hemma så länge barnet har feber och tills barnet känner sig friskt. Sedan kan barnet återgå till skola, fritidsaktiviteter och liknande där barnet träffar andra människor. Det behöver då inte ha gått minst sju dygn sedan barnet blev sjuk.

Hälsningar, personalen i klass 1

 

Senast uppdaterad: 22 oktober 2021