Hälsosamtal blanketten!

Hej alla föräldrar!!

Nu måste ni fylla i hälsosamtalsblanketten så att den kommer in till skolsköterskan!!

Hon kommer att påbörja samtalen med barnen och er från och med vecka 13!!

Vänligen Tina, Anna-Mari och Karin

Senast uppdaterad: 17 mars 2023