Här är länken för att komma in till Davids utvecklingssamtal

Detta sker via Teams. Jag tror inte att man behöver ett konto ens för att delta. Detta är lite nytt för oss alla, så vi får testa oss fram. Hör av er vid frågor:
david.nordin@mora.se
0250-26677

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_M2JjYTFjMWQtYjA5MS00MWJjLWI2NmUtZmRhZjQwNmE0NjVk%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22c88d0f3e-8379-4dd6-b477-a33cc61f7564%22%2C%22Oid%22%3A%2210060ab9-3969-4562-a4b2-184a2d3605e1%22%2C%22MessageId%22%3A%220%22%7D

Senast uppdaterad: 22 februari 2022