Veckobrev v. 3

Hej! Härligt att att en ny termin går av stapeln! Eleverna har jobbat på bra den första skolveckan.

I SO har vi börjat jobba om medier och informationssamhället.

I NO kommer vi inom kort att börja jobba med NTA-lådan "Flyta/sjunka".

Vi vill även informera om att vi regelbundet kommer att börja öva på multiplikationstabellen, under matematiklektionerna. Vi kommer att sätta in den här insatsen under några veckors tid och sedan utvärdera insatsen. Efter en infasningsperiod kommer vi att hålla multiplikationstabellsträningen på tid. Vi vet att multiplikationstabellsträning kan upplevas "traggligt", och att vissa barn kan känna av en tidspress väldigt påtagligt, men vi tror att det kan vara bra för både oss lärare och för eleverna själva att se om eleverna förbättrar sig på multiplikationstabellen!

Det går löss på skolan, så kolla igenom era barns hår med luskam, enligt gängse rutiner. https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/hud-har-och-naglar/harbotten-och-harsackar/huvudloss/ Länk till annan webbplats.

Läxor v 3:
Tisdag - SV-läsläxa Ugglo
Torsdag - ENG-glosor, kapitel 12

Senast uppdaterad: 13 januari 2022