Föräldramöte

Inför lärarbytet som sker till nästa termin vill vi erbjuda ett fysiskt föräldramöte där det finns chans att ställa frågor eller komma med synpunkter. Detta föräldramöte är frivilligt och kommer gå av stapeln torsdagen den 16/12 kl. 18.30 Plats: Klassrummet

Med vänlig hälsning,

Malin & Stefan

Senast uppdaterad: 8 december 2021