Veckobrev v. 51

Hej!

Ett förtydligande inför betygssättning årskurs 6.

Slutet av terminen är här och för eleverna i årskurs 6 innebär det att de får betyg. De betyg som sätts nu är terminsbetyg. Det innebär att betyg sätts i de ämnen eleverna undervisats i under hösten och betyget speglar hur det gått för eleven i det ämnet under terminen. Undervisning behöver inte ges i varje ämne varje termin. Inom SO och NO arbetar man oftast med en planering för hela läsåret vilket gör att vid slutet av nästa termin kommer det att finnas betyg i de ämnen som nu saknas.

God Jul Önskar Magnus och Margita

Senast uppdaterad: 21 december 2022