Förändringar inför höstterminen 22

Hej!

Inför höstterminen 2022 kommer det att ske några förändringar i blivande årskurs 6. David 5B kommer under sommaren att flytta till Göteborg, där han fortsätter sina studier. Sandra E 5A har fått möjligheten att påbörja en tjänst som rektorstrainee på 50% inom kommunen. Hon kommer att fortsätta jobba i årskurs 6 resterande 50%. Margita och Sandra B fortsätter i nuvarande omfattning. Vi kommer inom kort påbörja rekryteringsprocessen av ytterligare en mellanstadielärare. Mer information kommer längre fram. Eleverna har fått information om detta idag.

Hälsningar

Cecilia Grudd

Senast uppdaterad: 30 mars 2022