Idrott V50

Hej, till att börja med vill jag tacka er alla som deltagit i enkätundersökning gällande idrottsundervisningen. Jätte roligt och framförallt givande svar, det har varit en del tekniska detaljer som inte fungerat och det ser jag över att förebygga i framtiden. I det stora hela är många av er nöjda med idrotten. Något som flera av er dock påtalat är standarden i duschutrymmen, jag har tillsammans med kommunen fått godkänt att börja planera hur vi ska till hösten 2022 fräscha upp omklädningsrum och duschutrymmen. Jag ber er därför hålla i och håll ut, ni gör det fantastiskt bra med de förutsättningarna vi har idag.

Nästa veckas bildstöd finns att tillgå i dokument & filer.

Väl mött! Med bästa hälsningar Ricard Olsson ricard.olsson@mora.se 025026677

Senast uppdaterad: 9 december 2021