Vaccinationen genomförs under vecka 42.

Nu är planeringen av vaccination för 12-15-åringar mot covid-19 klar och vaccinationerna kommer att påbörjas v.42. Eleverna kommer att få mer information av klassläraren i början av veckan. Ni vårdnadshavare som har frågor kan kontakta skolsköterska Anette Martinsson.

Senast uppdaterad: 15 oktober 2021