Snapchat

Hej!

Vi i skolan har uppmärksammat att flertalet elever i åk 5 deltar i en klasschatt på Snapchat. Det är stundtals en hård ton och förekommer oacceptabla ord och meningar. Detta sker alltså på elevernas fritid då de inte har tillgång till sina telefoner under skoldagen. Vi har även kontaktat berörda vårdnadshavare för att uppmärksamma dem på detta. 

Vår önskan och uppmaning till alla er vårdnadshavare i årskurs 5 är att ni pratar med era barn om detta och ber dem stänga ner/avsluta/gå ur klasschatten. Vi har ett omfattande nätsmartarbete här på skolan och tillsammans med er fortsätter vi arbeta för att stötta barnen att göra kloka val och agera på ett sunt och bra sätt på sociala medier. 

Hälsningar Cecilia Grudd

Senast uppdaterad: 14 mars 2023