Veckobrev inför v. 34

Hej!

Här kommer veckobrevet inför vecka 34.

Veckan som gått

Första veckan efter sommarlovet började med bra väder så vi har passat på att göra några aktiviteter utomhus, I SO har vi startat upp området politik. I svenskan har vi lyssnat på en radioteater och eleverna har fått skriva brev till sig själva som de kommer få tillbaka i årskurs 6. I matematiken arbetar vi med symmetri och vinklar.

Nästa vecka

  • Onsdag och fredag – idrott utomhus

Övrigt

Kom ihåg att eleverna ska ha med sig laddad iPad varje dag. Kom även ihåg att skicka med påskrivna dokument gällande anhöriginformation och samtycke till fotografering, samt idrottspapper gällande dusch och ombyte.

Vi i arbetslaget har fått fortbildning i kooperativt lärande och kommer fortsättningsvis att arbeta i klassen med gruppstärkande övningar och arbetsformer.

Trevlig helg!

Anette Olofsson (anette.olofsson@mora.se)

Emma Juhlin (emma.juhlin@mora.se)

Frida Broman (frida.broman@mora.se)

Senast uppdaterad: 18 augusti 2022