Välkomna till höstterminen 2022

Hej!

Nu drar snart ett nytt läsår igång och vi hoppas att alla haft en fin sommar! Nästa vecka är det dags för skolstart. Första skoldagen är måndag 15/8, eleverna startar kl. 9 och dagen avslutas kl. 13.

Detta läsår kommer Charin Olsson, utöver att vara bildlärare, även finnas i klassrummet vissa timmar i både 5A och 5B som en extra vuxen person. Detta eftersom Anette även har andra skoluppdrag denna termin. I 5B kommer Maria Sundbye att finnas i klassrummet som elevassistent hela skoldagen.

Vi ser fram emot en lärorik och spännande termin tillsammans!

Med vänlig hälsning,

Anette Olofsson (anette.olofsson@mora.se)

Emma Juhlin (emma.juhlin@mora.se)

Frida Broman (frida.broman@mora.se)

Senast uppdaterad: 11 augusti 2022