Veckobrev v. 8

Hej!

Här kommer veckobrevet inför vecka 9 och 10.

Veckan som gått

Under veckan har vi haft utvecklingssamtal. Vi lärare tycker att det nya upplägget vi har fått prova med er och eleverna har fungerat bra. Vi vill gärna ta del av era synpunkter hur ni tycker upplägget varit. Hur fungerade det att boka via Bokautvecklingssamtal.se? Och hur var det att ha mötena via Teams? Återkoppla gärna till oss via mejl.

I So-ämnet har vi fortsatt arbeta med vikingatiden. Detta område kommer att avslutas efter lovet. Vi kommer att använda vecka 10 som en repetitionsvecka för att sedan göra ett test vecka 11. I engelskan har eleverna två test, ett i hörförståelse och ett test i läsförståelse. Under veckan har arbetet i ämnet teknik med fokus på samhället fortgått. I ämnet svenska har eleverna avslutat arbetet med Varghunden och Hamnskiftaren.

Nästa vecka 9

Lov!

Under veckan har vi haft utvecklingssamtal. Vi lärare tycker att det nya upplägget vi har fått prova med er och eleverna har fungerat bra. Vi vill gärna ta del av era synpunkter hur ni tycker upplägget varit. Hur fungerade det att boka via Bokautvecklingssamtal.se? Och hur var det att ha mötena via Teams? Återkoppla gärna till oss via mejl.

Vecka 10

Vi är lediga under måndagen, men resten av veckan är en vanlig skolvecka och eleverna börjar tisdagen den 8 februari kl. 08:20.

Veckans läxor

Vi tar ledig :)

Frånvaro

När man är hemma en längre period behöver man ha koll på Teams där vi har skapat en ny kanal som heter frånvaro. Man går först in på sitt klassteam, sedan går man på kanaler. Där kommer uppgifterna som går att genomföra hemma att skrivas ut i mån av tid. Viktigt att eleverna har sin Ipad hemma. Skolböcker och Ipads som behövs kommer att läggas ut i en postlåda som finns utanför den administrativa delen av skolan märkt ”Frånvaro”. Vi meddelar vårdnadshavare när vi lagt ut material.

Förvarningar

Övrigt

Studiestugan är öppen igen. Den äger rum på torsdagar mellan kl. 14.20-14.50 och är ett bra tillfälle för eleverna att jobba ikapp, få hjälp med läxor eller fördjupa sig i något man tycker är roligt.

Påminn gärna era barn om att de behöver ha sin Ipad laddad, detta för att vi baserar mycket av undervisningen på den.

Hoppas alla får ett trevligt lov!

Anette Olofsson (anette.olofsson@mora.se)

Emma Juhlin (emma.juhlin@mora.se)

Frida Broman (frida.broman@mora.se)

Senast uppdaterad: 24 februari 2022