Information v. 2

Hej!

Hoppas att ni alla har haft en skön ledighet! Nu har vårterminen dragit igång och det är så roligt att få träffa alla elever igen. Som ni alla redan vet har Stefan Swén ersatts av Anette Olofsson och därmed har även upplägget gällande ämnesfördelningen bland oss lärare ändrats. Anette kommer att undervisa i engelska och SO, Emma i matematik och NO och Frida i svenska. I SO kommer eleverna att inleda med att arbeta klart kring området vikingatiden. I engelskan kommer vi utgå från läroboken för att eleverna ska utvecklas inom såväl skrivande och läsande som talad engelska. I NO kommer fokus att ligga på väder och i matematiken kommer eleverna lära sig om geometri samt lära sig mer om multiplikation och division. I svenska kommer vi att lägga stort fokus på läsning under terminen. Vi kommer även att träna hörförståelse genom att lyssna på Hamnskiftarens resa och diskutera kring dessa avsnitt.

Även schemat har ändrats till denna termin, eleverna har fått med sig det nya schemat hem idag.

Idrotten är planerad att vara inomhus de första veckorna, för vidare information hänvisar vi till det separata dokument som idrottslärare Ricard lagt ut på klassens hemsida.

Läxor delas ut varje fredag och lämnas in fredagen veckan efter. Vilka läxor som ska göras specificeras varje vecka i veckobrevet.

Vi ser fram emot en lärorik och spännande termin tillsammans!

Med vänlig hälsning,

Anette Olofsson (anette.olofsson@mora.se)

Emma Juhlin (emma.juhlin@mora.se)

Frida Broman (frida.broman@mora.se)

Senast uppdaterad: 11 januari 2022