Inför vårterminen gällande lärare i 4B.

Hej alla vårdnadshavare.

Tre av er har hört av er till mig ang att Stefan ska arbeta i åk 6 till våren. Ni är insatta i bakgrunden till det genom den information jag tidigare skickade ut.

Vi strävar efter att bibehålla så stor kontinutet som möjligt för alla våra elever. Det är viktigt för både elever och lärare att man får möjlighet till längre etablerade relationer. Givetvis är vi medvetna om att det varit flera lärarbyten för 4B och det har vi haft med i beaktningen när vi arbetat med organisationen inför vårterminen.

Emma Juhlin är den som lärare som undervisar klassen i de flesta ämnen såsom svenska, matematik, NO ämnena och delvis även engelska. Stefan undervisar klassen i SO och engelska. Det innebär att Emma är klassens huvudklassföreståndare och den eleverna har mest tid med. I januari kommer Anette Olofsson att komma in i åk 4 och undervisa i motsvarande omfattning som Stefan gjort i 4B. Stefan har vid flera tillfällen haft årskurs 6 på Utmelandsskola och är rutinerad i det uppdraget. Stefan är kvar i arbetslaget och kommer finnas som en vuxen som eleverna träffar under skoldagen på raster och andra aktiviteter. Detta kommer bli bra för klass 4B utifrån de förutsättningar som ändrades när läraren i årskurs 6 fick en tjänst på Högskolan.

Jag som rektor, och med arbetslaget i ryggen, känner ett stort förtroende för Emma och Anette som lärare för 4B. Vi har nyligen avslutat hälsosamtalen och genomfört trygghetsenkäten och eleverna svara att de känner sig trygga och trivs i skolan. Vårt arbete är fortsatt inriktat på de kärnvärden för att bibehålla den uppfattningen hos alla elever i 4B.

Vill ni ställa några ytterligare frågor till mig så är ni varmt välkomna att ringa mig på 0250-263 74.

 

Hälsningar Cecilia Grudd, Rektor Noretskolan

 

 

Senast uppdaterad: 9 december 2021