Nya frånvarorutiner

Nya frånvarorutiner

Från och med 4/10 kommer vi på Noretskolans mellanstadium att införa nya frånvarorutiner när det gäller dagens första lektion. Den lärare som har eleverna första lektionen kommer att närvarorapportera, i Dexter, de elever som är närvarande på lektionen. Detta innebär att om en elev skulle vara frånvarande och inte är frånvaroanmäld så kommer ni som vårdnadshavare att bli notifierade via sms. Detta gör vi för att säkerställa att information om frånvaro når er på snabbaste sätt och för att vi lärare ska undvika att lämna klassen själv för att ringa och ta reda på vart frånvarande elever är.

När ni som vårdnadshavare får en notifikation om frånvaro kan ni göra ett av följande:

Om barnet är hemma p.g.a. sjukdom eller annan frånvaro – Frånvaroanmäl barnet via Dexter samt maila till ansvarig klasslärare.

Om barnet ska vara i skolan men ni får en frånvaroanmälan – Kontakta skolan på telefonnummer 0250-26677 (mellanstadiets personalrum). Om du inte kommer fram maila ansvarig klasslärare.

Frånvaroanmälan som inte är korrigerad innan 09.20 kommer att följas upp genom telefonsamtal till er vårdnadshavare.

Det är viktigt att era telefonnummer finns inskrivna och är uppdaterade på Dexter.

Senast uppdaterad: 30 september 2021