Information om förändringar i årskurs 5 inför vårterminen

Hej!

Som ni väl känner till så arbetar vi intensivt med att skapa bästa möjliga studiemiljö för årskurs 5. Det ska vara ett tryggt klimat i grupperna och det ska vara en god studiero på varje lektion. Det är det inte alltid, det behöver bli bättre och vi behöver göra förändringar för att nå dit. Det är givetvis många olika delar som påverkar en klass och det klimat och studiemöjligheter som råder. Klasslärare Emma, Frida och Anette arbetar i ett tätt samarbete med speciallärare Åsa, kurator Joel och specialpedagog Anna för att hela tiden följa upp och utveckla det arbete som sker närmast eleverna. Vi har även en mindre undervisningsgrupp kopplad till årskurs 5 samt en elevassistent som arbetar i en av klasserna. Vi har gjort förändringar i organisationen och riktat fler resurser till årskurs 5 under hösten. Vi upplever att studieron i klassrummet har utvecklats i en positiv riktning sett över tid från oktobermånad. Det är positivt men det kvarstår utmaningar i det sociala och det spiller över och påverkar undervisningen i klassrummet. Vi ser att det behövs ytterligare åtgärder för att stötta upp och förändra klimatet och den sociala miljön i årskursen. Därför har jag beslutat om två förändringar.

En utbildad socialpedagog kommer arbeta som studiepedagog i årskurs 5. Det är en tjej som heter Ellen Hagborg Olsson som kommer att börja arbeta hos oss den 16 januari med uppdraget att stötta eleverna i det sociala under hela skoldagen. I kapprummet, i och runt klassrummet, i förflyttningar och under raster. Vi kommer presentera Ellen mer för er senare. Ellen kommer på besök på måndag.

Den större förändring vi kommer göra är att vi har blandat klasserna och kommer arbeta i de nya formationerna med start efter jullovet. Det är något vi arbetat med en längre tid och provat oss fram i olika konstellationer. Dessa klasser blandades inte inför årskurs 4 med bakgrunden att det är en stor förändring för elever och elever i behov av extra stöttning kan uppleva det extra utmanande. Men vi ser att vi behöver bryta cementerade roller i grupperna och tror att det kommer få en positiv effekt på både grupp och individnivå. När vi har arbetat i de förändrade grupperna har vi sett en positiv förändring i klassrummet. Vi har lagt ner ett stort arbete på att försöka göra dessa nya klasser så bra som möjligt för alla elever men givetvis kommer eleverna ha många tankar, åsikter och känslor kopplade till detta. När ni läser denna information så har eleverna fått reda på att vi gjort två nya klasser så det är bra att ni fångar upp era barn i hemmiljön och möter deras tanker. Vill ni ha en dialog med oss om detta så vill jag att ni kontaktar mig efter helgen på måndag.

Vi känner oss väl förberedda för de förändringar som kommer att ske i samband med terminsstart efter jullovet. Vi ser fram emot att fortsätta vårt intensiva arbete för att skapa bästa möjliga skola för alla våra elever.

Vi vill ha en fortsatt bra dialog och samverkan med er, ni är viktiga för vårt arbete.

Hälsningar Cecilia Grudd, rektor Noretskolan F-6

Nya klasser från vårterminen 2023

5A

Kevin

Felicia

Nyatitchiang

Lukas J

Fredrik

Oskar

Moa

Agnes L

Lisen

Olle M

Liam

Antonia

Zebulon

Amina

Juni

Alva

Signe

Nova

Zinet

Gustav

Ronja

Mehmet

Jonatan

Leon

5B

Sebastian

Theo

Naomi

Israa

Agnes H

Seline

Ebba

Tilia

Freja

Erik O

Adrian

Evelina

Astrid

Emmy

Milea

Chris

Lukas P

Edvin

Vincent

Linus

Arne

Olle S

Erik B

Adla

Jon

Text

Senast uppdaterad: 16 december 2022