Inför v. 46

Hej!

Här kommer veckobrevet inför vecka 46.

Veckan som gått

Första veckan efter lovet är nu snart slut och vi börjar hitta tillbaka till rutinerna igen. Vi har under denna vecka fortsatt med Norden i SO och även börjat arbeta med nordiska språk i svenskan. I matte har vi repeterat uppställningar i de fyra räknesätten. Detta kommer även att bli en återkommande läxa framöver.

Nästa vecka

Tisdag 15/11 – matteprov 5A.

Onsdag 16/11 – matteprov 5B.

Frivillig luciaträning - tisdag 11.15-12, onsdag 11.15-11.45.

Läxor

  • 18/11 – inlämning läsläxa.
  • 18/11 – glosförhör engelska.

Förvarning

  • Fredag 18/11 – sista dagen att lämna in prao-lapp

Övrigt

13-14/12 är det Elevens val-dagar på skolan. Årskurs 5 kommer under dessa dagar även ha möjlighet att vara ute på prao. De elever som är intresserade har tagit hem blankett om detta. Blanketten ska lämnas in senast 18/11 och den ska vara underskriven av såväl vårdnadshavare som ansvarig på arbetsplatsen. Det är elevens/vårdnadshavares ansvar att skaffa lämplig praoplats samt se till att eleven kommer till och från praoplatsen. Om eleven har möjlighet kan man komma till skolan för att äta lunch. Annars är det vårdnadshavares ansvar att se till att eleven har lunch med sig.

Vi har idag fredag (11/11) blandat 5A och 5B i två grupper under lektionspasset efter lunchen. Detta gick enligt oss väldigt bra och det blev många givande samtal och diskussioner i grupperna. Vi kommer fortsätta med detta varje vecka. Vi vill genom detta försöka stärka samarbetet mellan de båda klasserna och få bort ”vi- och de-känslan” som nu råder. Vi hoppas att det kan leda till flera nya kompisrelationer och ett trevligare klimat generellt i årskursen.

Trevlig helg!

Anette Olofsson (anette.olofsson@mora.se)

Emma Juhlin (emma.juhlin@mora.se)

Frida Broman (frida.broman@mora.se)

Senast uppdaterad: 11 november 2022