Veckobrev vecka 38

Hej!

Här kommer veckobrevet inför vecka 39.

Veckan som gått

Imorgon fredag 23/9 kommer det att vara vikarie i båda klasserna då vi klasslärare kommer att arbete med strukturen, planeringen och klimatet i klasserna. Vi kommer inte att vara tillgängliga på skolan. Rektor Cecilia kommer att hålla koll på klasserna. Då vi inte är på skolan är det mellanstadiets telefon ni hör av er till 0250-26677. Viktigt är att ni lägger in frånvaro om barnet inte är i skolan.

Under veckan har vi avslutat arbetet med politik och har haft ett prov om området. Vi fick även äta det vinnande bidraget i skolmatvalet under torsdagen som blev tacos. I matematiken har vi arbetat vidare med decimaltal, samt gjort en screening. I svenskan har arbetet med argumenterande texter och läsgrupper fortgått.

Nästa vecka

  • Måndag – lediga
  • Tisdag – läxförhör matte 5A.
  • Onsdag - läxförhör matte 5B.
  • Onsdag – idrott utomhus.
  • Fredag – idrottens dag med ombyte, vattenflaska och gärna extra mellis.

Läxor

  • Multiplikationstabellen behöver fräschas upp, därför tränar vi på den i olika steg precis som förra terminen. Läxan finns i pappersform och i Teams.

Förvarning

3/10 Nätsmartslektion – Erika kommer och håller i det.

Övrigt

Varje fredag mellan kl. 13.00 – 14.30 kommer det att erbjudas studietid. Det är resurspedagog Johanna som arbetar i åk 6 som håller i studietiden och det kommer även vara i åk 6:s klassrum som studietiden är. Detta är en gemensam tid för hela mellanstadiet och vi övriga klasslärare kommer att via ett rullande schema närvara och hjälpa vid dessa tillfällen. Eleverna behöver skriva upp sig på en lista om de tänker närvara så att vi kan planera tiden på bästa sätt. Ser vi att en elev har hög frånvaro och missat undervisning eller prov, läxförhör eller andra inlämningar av olika anledningar kommer vi att kontakta er vårdnadshavare och rekommendera att eleven stannar kvar och utnyttjar möjligheten att arbeta ikapp.

Denna vecka har vi haft ett föräldrabesök i klassen som vi uppmuntrade till under föräldramötet. Vi vill att fler kommer hit och besöker klasserna för att eleverna behöver se och förstå att vi samarbetar för att få en ökad studiero i klassrummen. Om vi märker att det är ett svalt intresse för detta samarbete kommer vi att bjuda in er efter ett schema.

Veckans fula ord:

Håll käften

Fuck you

Jävla pung

Fan sluta glo

Fuck

Käften

Du är ett ashole

Tafsare

Fan

Psykopat

Fucking

Horunge

Gester:

Pekat finger åt varandra

Knuffar varandra

Sparkat varandra

Skrikit åt varandra

Drar i kläder

Håller fast varandra

Stänger och låser ute varandra i kapprum och klassrum

Smäller i dörrarna

Går från lektioner utan att säga till

Ovanstående ord och gester är vad eleverna säger eller får höra och utså under skoldagen. Vi har försökt att arbeta med det här i klasserna och samtalat med eleverna om hur man uppför sig, men vi kommer hädanefter att lägga ner mer tid och energi på att höra av oss till er vårdnadshavare vars barn yttrar och gör ovanstående saker. Prata med era barn om detta hemma.

Påminner även om att iPaden ska vara laddad varje dag, att mobiltelefonerna ska lämnas in vid skoldagens början samt att blanketter ska lämnas in.

Trevlig helg!

Anette Olofsson (anette.olofsson@mora.se)

Emma Juhlin (emma.juhlin@mora.se)

Frida Broman (frida.broman@mora.se)

Senast uppdaterad: 22 september 2022