Punkter från föräldramötet


Tack för en trevlig kväll tillsammans med er vårdnadshavare. Här kommer en sammanfattning av det vi pratade om under gårdagskvällen.

Allmänna punkter

 • iPads

iPadsen ska vara laddade och redo för skolarbete till skolan. Se över era barns iPads så de är hela, även laddare. Är det någon skada ska det anmälas till IT snarast. Vi har blanketter som skall fyllas i innan man åker till IT. Blanketterna finns även på hemsidan för egen utskrift.

 • Mobiltelefoner

Eleverna ska lämna in sina telefoner under skoldagen. Vill ni nå eleverna ringer ni till skolan. Vill eleverna nå er hjälper vi dem att ringa från skolans telefon.

 • Rutiner efter avslutad skoldag

Elever ska inte uppehålla sig i skolans lokaler efter avslutad skoldag. Prata med era barn om detta hemma. Detta på grund av brandsäkerheten.

 • Veckobrev

Vi uppdaterar veckobrev varje vecka som ligger på hemsidan, där skriver bi ut vad vi gör i klassen och vad som kommer att hända. Gå in och prenumerera på hemsidan så får ni ett pling. Läs det!

 • Läxor

I veckobrevet informerar vi om eleverna läxor. Läxorna finns ofta att tillgå både digitalt i Teams och i pappersform.

 • Studietid

Kommer att erbjudas inom kort.

 • Frånvarorutiner
  • Dexter och telefonnummer 0250-266 30
  • Sms- ett pling, frånvaro eller sen ankomst
  • Ledighetsansökan

Skolan och hemman

 • Prata positivt om skolan hemma
 • Attityd och språkbruk

Vi hör att eleverna inte alltid har fint språk gentemot varandra i skolan. Vi lärare samlar orden de säger till varandra och kommer att skicka hem dessa ord samlade till er så att ni får läsa dessa tillsammans med era barn. Ordlistan ska sedan lämnas in till skolan med underskrift på att ni har läst det tillsammans.

 • Händelser utanför skoltid och kommunicera med varandra

Vi ser att det händer mycket utanför skoltid som smyger sig in i skolan. Vi tar självklart tag i det och försöker lösa det i skolan, men vi ser att NI vårdnadshavare också behöver prata med varandra och era barn för att reda ut saker. Kontakta oss om ni behöver telefonnummer så förmedlar vi det till er efter godkännande. Hör också av er till oss om det är något vi behöver veta.

Vad är kooperativt lärande?

Vi lärare i arbetslaget har tillsammans gått på en fortbildning inom kooperativt lärande. Kooperativt lärande handlar mycket om att stärka gruppen och individerna inom gruppen genom olika arbetssätt. Vi har gemensamma mål som vi tillsammans arbetar mot i olika konstellationer och på olika sätt.

 • 5 grundprinciper
  • Positivt ömsesidigt beroende – alla är delaktiga mot samma mål
  • Eget ansvar – alla ansvarar för att bidra till att nå målet
  • Lika delaktighet – lära av varandra
  • Samarbetsfärdigheter – turas om att lyssna och tala
  • Feedback, feedup, feedforward – reflektera och utvärdera
 • Struktur

Klassrummen är just nu utformade med ”öar” där eleverna sitter i grupper om 4a. I grupperna har de axelkompisar: sitter bredvid och ögonkompisar: de som sitter mittemot. De arbetar på olika sätt vid olika moment i undervisningen. Ibland med axelkompis, ögonkompis, grupp och enskilt.

 • Axelkompis
 • Ögonkompis
 • Grupp
 • EPA
  • Enskilt, par och alla
 • Ping-pong

Ping-pong arbetar vi mycket med i engelskan när vi tränar på till exempel glosor, men även när vi ska berätta för andra om vad vi ser i en bild. Här tränar eleverna turtagning och samtidigt det engelska språket.

Nätsmart

 • Snapchat – klasschat

Vi vill uppmärksamma er på att klassen har en klasschat på Snapchat. Håll gärna koll på vad de säger och gör där.

 • Nätsmartvecka varje läsår – med föreläsningar både för vårdnadshavare och elever.
 • Erika kommer och arbetar med klasserna

Vi kommer att inleda ett djupare samarbete med Erika som arbetar med digitalskolutveckling på kommunen och framför allt Nätsmart. Under veckan kommer vi att ha vårt inledande möte med henne. Hon kommer sedan att arbete med klassen och nätsmart.

Klassgemenskap

Vi tror att klassen/klasserna är i behov av att vi gör saker tillsammans även utanför skolan. Vi ser även ett behov av fler klassföräldrar med olika ansvarsområden. Barnen vill gärna samla in pengar till en klassresa eller en aktivitet under åk 6 och vi behöver eran hjälp med detta.

 • Klassföräldrar
  • Fler
  • Ansvarsområden
 • Facebook/föräldragrupp?
 • Gemensamt mål
  • Klassresa i slutet på åk 6?
  • Försäljning?
 • Gemensam aktivitet
  • Förslag
  • Datum och tid
Senast uppdaterad: 13 september 2022