Inför v. 35

Hej!

Här kommer veckobrevet inför vecka 35.

Veckan som gått

Vi har utnyttjat det fina sensommarvädret genom att ha utematte. I SO har vi fortsatt med området politik. I svenskan har vi startat upp området argumenterande texter. Eleverna har jobbat på bra och vi har fått mycket gjort.

Nästa vecka

  • Onsdag och fredag – idrott utomhus.
  • Måndag – skolfotografering.

Läxor

  • 2/9 - glosförhör engelska. Finns i pappersform samt i Teams .

Förvarning

7/9 – årskurs 5 utflykt till Siljansfors skogsmuseum.

12/9 – föräldramöte 18.00.

13-14/9 – utvecklingssamtal.

15/9 – skoljoggen (förmiddag).

26/9 – eleverna lediga.

30/9 – idrottens dag.

Övrigt

Kom ihåg att eleverna ska ha med sig laddad iPad varje dag. Kom även ihåg att skicka med påskrivna dokument gällande anhöriginformation och samtycke till fotografering, samt idrottspapper gällande dusch och ombyte.

Vi i arbetslaget har fått fortbildning i kooperativt lärande och kommer fortsättningsvis att arbeta i klassen med gruppstärkande övningar och arbetsformer.

Prata gärna hemma med era barn om att det är viktigt att mobiltelefoner lämnas in vid skoldagens början.

Kom även ihåg att eleverna behöver ha med en laddad iPad varje dag.

Vi vill även påminna om att det fortfarande är vissa som inte har lämnat in anhörigblankett, godkännande om fotografering samt idrottspappret. Ta med dessa dokument snarast.

Trevlig helg!

Anette Olofsson (anette.olofsson@mora.se)

Emma Juhlin (emma.juhlin@mora.se)

Frida Broman (frida.broman@mora.se)

Senast uppdaterad: 25 augusti 2022