Klassföräldrar!

Klassen har nu fått sin del av majblommeförsäljningen och de har själva uttryckt att de vill åka på klassresa i årskurs 6. Därför behöver klassen nu ha klassföräldrar som kan ansvara för dessa pengar samt för ett fortsatt insamlande under mellanstadietiden. Om du kan tänka dig att vara klassförälder, hör av dig via mail snarast möjligt.

Hoppas att ni alla får en fantastisk sommar!

Frida Broman (frida.broman@mora.se)

Anette Olofsson (anette.olofsson@mora.se)

Emma Juhlin (emma.juhlin@mora.se)

Senast uppdaterad: 14 juni 2022