Din röst är viktig för oss, svara på vår vårdnadshavarenkät.

Hej!

Arbetet med våra elever, deras kunskapsinhämtning och trygghet i skolan är vårt främsta uppdrag. I det ingår många olika delar och en del som är viktig för oss är vår samverkan med er vårdnadshavare. Den samverkan är avgörande för att vi ska kunna organiera elevernas skolgång på bästa sätt. Mellanstadiet har nyss haft utvecklingssamtal och strax kommer lågstadiet att genomföra vårens samtal. Det är ett tillfälle då vi möts och ni får ta del av vårt arbete och får närmare information om hur ditt barn, vår elev ligger till i de olika ämnena och skolgången som helhet. Vi kommer gemensamt överrens om vägen framåt.

Utöver de tillfällena så är våra enkäter som ni svarar på viktig information för oss. Under vårterminen varje läsår skickar vi ut enkäter till våra lärare, till elever och till er vårdnadshavare där vi vill ha era åsikter om hur ni upplever att det är på Noretskolan F-6. Den samlade bilden av skolan är ett viktigt underlag för oss i vårt arbete att göra skolan ännu bättre och bygga vidare på det som redan fungerar väldigt bra. När vi sammanställt enkätsvaren arbetar vi med resultatet i skolans systematiska kvalitetsarbete för att utveckla vår verksamhet ytterligare.

Gå in på länken och svara på enkäten. Din röst är viktig för oss.

Vårdnadshavarenkät skola vt 22 (esmaker.net) Länk till annan webbplats.

Tack på förhand.

Cecilia Grudd, Rektor Noretskolan F-6

Senast uppdaterad: 14 mars 2022