Utköp eller återlämning av eleviPads närmar sig

Elever i åk 3, 6, 9 som har haft sin iPad i minst ett helt läsår kommer vid terminsslutet erbjudas att köpa ut sin iPad.

Bild

Elever i åk 3, 6, 9 som har haft sin iPad i minst ett helt läsår kommer vid terminsslutet erbjudas att köpa ut sin iPad. Priset beror på hur gammal iPaden är, en tre läsår gammal iPad kommer att kosta 800kr och sen blir det dyrare för nyare iPads.

Det är viktigt att redan nu kontinuerligt kontrollera iPadens skick och funktion. När en iPad återlämnas ska den och dess laddare vara i gott skick utan skador och allt ska fungera som det ska. Om man upptäcker skador eller fel så ska den felanmälas så att felet kan åtgärdas innan återlämningen. Kontakta studiepedagogen om du upptäcker en skada eller fel. Vid felanmälan av skador behöver man kunna beskriva en skadehändelse som visar att oaktsamhet inte har orsakat skadan för att skadan ska täckas av vår försäkring. Exempel på oaktsamhet kan vara att:

  • iPaden inte har varit i sitt skydd
  • iPaden har lämnats utan uppsikt och blivit stulen/förstörd
  • iPaden har använts eller förvarats där fukt kan skada iPaden, exempelvis på en diskbänk eller ett matbord med glas innehållande dryck eller på en plats där nederbörd kan komma åt iPaden
  • iPaden har använts på ett sätt som ökar risken för skador

Om du vill köpa ut din iPad så kommer du genomföra utköp/betalning i en e-tjänst som är öppen 1/5 – 31/5. För att logga in krävs BankID eller Freja eID och du betalar med kort eller Swish direkt i e-tjänsten. Det gäller att man genomför sitt utköp senast 31/5, därefter är det inte längre möjligt att får köpa ut sin iPad.

Mer information om utköp och återlämning kommer senare.

 

Senast uppdaterad: 16 mars 2023