Fokus på läsning

Igår uppmärksammande vi Read Hour här på skolan. Read Hour är ett finskt initiativ som startades av Barn- och ungdomsstiftelsen år 2019 med en stor läskunnighetskampanj och kulminerade på FN:s läskunnighetsdag den 8 september med en timme gemensam läsning kl. 19.00 lokal tid.

Fortsätt läs med era barn hemma, både de läsläxor som barnen har men också gärna vid andra stunder också. Forskning visar att läsning har betydelse både för elevers språkutveckling och för deras förmåga till fantasi och inlevelse. Dessutom bjuder läsningen på nya upplevelser, möten och tankar.

Vi passar på att påminna er om att det är föräldramöten nästa vecka.

Trevlig helg.

Cecilia Grudd, Rektor Noretskolan F-6

Senast uppdaterad: 9 september 2022