Tack för detta läsåret

Läsåret är nu framme vid sista skoldagen. När jag summerar läsåret så är det ett läsår som inleddes med restriktioner om att hålla i och hålla ut för att minska smittspridningen. En verkligenhet som rådde under lång tid och som vi anpassade oss så bra vi bara kunde efter. Det blev än mer tydligt under pandemin hur viktig vardagen och framförallt skolans centrala roll och samhällsbärande uppdrag är. Vi kunde under rådande omständigheter fortsätta att bedriva hög kvalitet på vår undervisning och ge eleverna ett tryggt och välfungerande sammanhang.

Pandemin följdes tät av att omvärlden skakade till ordentligt med oroligheterna i och runt Ukrainakrisen. Under ett relativt ovanligt läsår har vi haft en relativt vanlig vardag här på skolan. Vi möter engagerade och motiverade elever som nyfikna tar sig ann sina uppgifter. Våra prioriterade utvecklingsområden som vi arbetar inriktat med, är bland annat trygghet och studiero och elevernas lust och motivation att lära. Förutsättningar för att skapa en bra grund för ett livslångs lärande. Det arbetet kommer alltid vara prioriterat och grunden i det vi gör.

I eftermiddag/kväll är ni varmt välkomna till vår skolavslutning här på skolan. Vi kommer att vara på fritidsgården under båda skolavslutningarna. Kl 17.30 för F-3 och kl 18.15 för 4-6.

Dessutom vill jag passa på att säga tack för ett gott samarbete under läsåret. Samarbetet med er vårdnadshavare är väldigt viktigt för vårt arbete att skapa en riktigt bra och utvecklande skola för alla våra elever.

Cecilia Grudd, rektor Noretskolan F-6

Senast uppdaterad: 9 juni 2022