Noretskolan F-6 Plan mot kränkande behandling

Vi arbetar prioriterat på hela Noretskolan F-6 för att förbättra studieron i alla undervisningsmoment och situationer samt öka tryggheten under hela skoldagen.

Vi har nyss genomfört läsårets stora enkät, där både elever, lärare och ni vårdnadshavare svarat på frågor. Vi har fått resultatet och där ser vi att upplevelsen av trygghet i skolan är på en fortsatt hög nivå, den har dessutom ökat under läsåret sedan förra mätningen. Dessutom visar resultatet att förtroendet och relationen mellan elever och lärare är mycket god. Det är viktigt för oss att vi har tillitsfulla relationer i alla led, både mellan oss som arbetar i skolan, mellan lärare och elever och i vår kontakt med er vårdnadshavare. Resultaten är glädjande och vi har en stabil grund att fortsätta utveckla vår skola på. Vi kommer fortsätta arbeta prioriterat med trygghet och studiero.

En del i det arbetet är trygghets- och ordningsregler samt vår Plan mot kränkande behandling. Detta för att alla ska veta vilka regler och ramar som gäller samt hur vi arbetar inom detta område. Eleverna har varit delaktiga i att ta fram trygghets- och ordningsregler och vår Plan mot kränkande behandling är ett dokument som vi som personalgrupp arbetat fram. Den revideras varje läsår. Vi tycker att det är viktigt att ni vårdnadshavare tar del av vår reviderade plan och sätter er in i det som står där och vårt arbete för att kunna stötta vårt arbete samt ditt barn vid behov.

Här , 302.4 kB. tar ni del av planen.

Vid frågor och funderingar hör gärna av er.

Cecilia Grudd, Rektor Noretskolan F-6

Likabehandling 
Senast uppdaterad: 7 april 2022