Många smittade och sjuka just nu på Noretskolan F-6

Hej

Terminen har pågått några veckor efter julledigheten och första veckan var elevfrånvaron marginellt högre än våra vanliga nivåer denna tid på året. Därefter har sjukfrånvaron ökat och smittspridningen i många av våra klasser är märkbar. Flertalet av våra lärare har haft Covid-19 nu efter julledigheten, i olika omgångar, den frånvaron speglar elevfrånvaron. I dag är 71 st av våra 303 elever sjukfrånvarande. Givetvis är inte alla bekräftade smittade utan det är en kombination av smittade, hemmakarantän och vanlig förkylning. Vi har 7 lärare borta i dag, varav av flera på fritids. Med anledning av det vill jag vädja till er som har möjlighet att ta hem ert barn lite tidigare från fritids att göra det.

Vår förhoppning är att i takt med att ljuset kommer tillbaka så avtar också smittspridningen drastiskt i enighet med de prognoser som FHM gjort.

Även om sjukfrånvaron varit högre än normalt så har veckorna efter julledigheten gått väldigt bra. Vi har en fantastisk personalgrupp som hjälper varandra på ett föredömligt sätt och alla, även eleverna, visar stor förståelse och kämparglöd i situationen. Våra lektioner har genomförts som vanligt med bibehållen hög kvalitet. Det är ett fåtal lektioner som vi fått ställa in när pusslet inte gått ihop.

Vår förhoppning är att toppen är nådd här hos oss och att kurvan ska gå brant nedför.

Tack för ert engagemang och stöttning av vårt arbete. Vi alla fortsätter hålla i och hålla ut och vara rädda om varandra.

Cecilia Grudd, Rektor Noretskolan F-6


Senast uppdaterad: 31 januari 2022