Information från rektorer.

Hej,

Vi är glada och lättade över att det inte fanns någon hotbild mot Noretskolan och att allt slutade väl. Vi har själva barn som satt inrymda så vi förstår den oro som många av er kände. Ni har fantastiska barn som förstod allvaret i situationen direkt och det gick fort att inrymma skolan.

Allt började med att vi under förmiddagen fick information av elever, som hade sett på sociala medier, att det fanns ett hot mot Noretskolan. Vi handlade enligt vår krisplan och kontaktade polisen som snabbt var på plats. I samråd med polisen fattade vi rektorer beslut om att inrymma skolan. Det innebär att dörrarna låses så att ingen kan komma in. På Noret F-6 fick eleverna vara i ett klassrum eller grupprum tillsammans med minst en personal. Polisen fanns på plats utanför skolan och i korridoren under hela inrymningen. Skolpersonalen som var tillsammans med eleverna hade kontakt med rektor och blev kontinuerligt uppdaterade om vad som hände.

Polisen kunde efter ett tag konstatera att hotet var ett missförstånd som spridits på sociala medier. Spridningen har sedan resulterat i feltolkningar. Informationen gick ut till skolpersonalen och eleverna fick gå ut ur klassrummen.

Information och stödteam

Imorgon måndag kommer klasslärarna att inleda skoldagen med ett samtal i klassrummet för att möta upp eleverna efter helgen och utifrån ålder på eleverna informera om händelsen, möta upp och svara på frågor. För de elever som är i behov av stöd och samtal har vi satt ihop ett stödteam som finns tillgängliga på skolan under hela dagen och så länge det behövs framåt.

Tveka inte att höra av er till oss om ni har frågor eller funderingar

Rektor Cecilia Grudd 0250-263 74

Biträdande rektor Emma Blennow Pettersson 0250-267 62

Senast uppdaterad: 14 november 2021