Barn och ungas påverkan av coronapandemin.

Hej!

I maj svarade elever på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet i Mora och
Orsa kommun på en enkät som handlade om hur barn och unga har haft
det under coronapandemin. De svar som samlats in har sammanställts i två rapporter, en för Mora och en för Orsa.
Era åsikter och upplevelser är viktiga i arbetet med att göra våra kommuner
ännu bättre för barn och unga att leva i. Har ni några frågor om
undersökningen är ni varmt välkomna att kontakta någon av oss.
Se resultatet här , 379.9 kB.

Vänliga hälsningar:

Lina Pettersson Ungdomsstrateg Mora kommun

0250-260 97 lina.pettersson@mora.se

Christina Nordmark Ungdomsstrateg Orsa kommun

0250-55 22 24 christina.nordmark@orsa.se


Senast uppdaterad: 1 oktober 2021