Måndag 14 mars - Fredag 18 mars
Klockan 08.00 – 15.00

Simvecka på idrotten

Schema

Pga. utvecklingssamtal denna vecka kommer några klasser simma i helklass.

Tisdag:

9:00- 10:00 Klass 8A- Tjejer

10:30-11:30 Klass 8C- Helklass

Fredag:

7:45-8:45 Klass 8D- Helklass

10:00-11:00 Klass 8B- Helklass


Simundervisning på högstadiet
Simundervisningen på högstadiet är i Mora simhall.

Simningen sker på elevens ordinarie idrottslektioner. Därför får eleven 40 minuter på sig att ta sig från skolan innan simundervisningen börjar och 40 minuter på sig att ta sig till skolan från simhallen innan nästa lektion börjar. Detta gör att lunch och lektioner före och efter simundervisningen kan påverkas.

Är simningen den sista lektionen för dagen så slutar eleven vid simhallen.

Vill eleven åka buss till simningen men inte har busskort så finns det bussbiljetter att få av studiepedagogerna.

Vi har tre veckor med simning denna termin:

Vårtermin vecka: 5, 11, 18
På Noretskolan använder vi simundervisningen till:

Simning som träningsform.
Livräddning.
Badvett och säkerhet i och kring vatten.

Information
Datum: Måndag 14 mars - Fredag 18 mars
Tid: 08.00 - 15.00