Intressekoll klassinsamling inför årskurs 9

Bild

Hej vårdnadshavare till elever i årskurs 8!

Eleverna har förmedlat att de redan nu önskar att börja samla in pengar till klassresa, klasströja och avslutningsfest i årskurs 9.

För att detta ska vara möjligt behövs intresserade vårdnadshavare i respektive klass som driver detta,tillsammans med eleverna. Insamlingen sker utanför skoltid, men eleverna får gärna använda del av klasstid till att diskutera och planera.

Kontaktuppgifter till vårdnadahavare i respektive klass finns på Dexter, när ni ska samordna detta.

Vänligen

Therese Norling

Studiepedagog åk 8

Therese.norling@mora.se

0250-26675

Senast uppdaterad: 7 november 2022